top of page

Aanpak bij eetbuien/cravings

Bij de aanpak van eetbuien of cravings werken we steeds op verschillende niveaus, omdat deze ook verschillende oorzaken hebben. Meestal is er niet 1 reden dat iemand eetbuien heeft, maar zijn er meerdere factoren die dit patroon gaan beïnvloeden en in stand houden.

Cliënten denken vaak dat dit te maken heeft met ‘te weinig karakter’, of een ‘verslaving’ aan suikers, maar deze negatieve denkpatronen kunnen de eetbuien mee in stand houden.

eetbui

Een eerste luik waarop gewerkt wordt is het fysieke luik. Afhankelijk van de cliënt & hulpvraag wordt de focus eerst hier gelegd, of eerst op een ander vlak. Werken op het fysieke luik omvat verschillende interventies, met als oogpunt het huidige eetpatroon te verbeteren waar mogelijk. We gaan bijvoorbeeld gaan kijken naar volgende zaken:

  • Is het huidige eetpatroon volwaardig genoeg? Bevat het alle nodige voedingsstoffen & in voldoende mate?

  • Wordt aan de energiebehoefte voldaan en kan worden ingespeeld op wisselende energiebehoeftes bij onder andere sporten of slecht/onvoldoende slapen.

  • Is er voldoende structuur & routine?

  • Is er voldoende variatie en is het eetpatroon fysiek en mentaal verzadigend?

  • Wordt er bewust gegeten, te snel gegeten of niet goed gekauwd?

  • Worden honger- en verzadigingssignalen herkend & erkend?

We gaan samen kijken waar verbetering mogelijk is, hoe dit aangepakt kan worden en wat de valkuilen en mogelijke oplossingen zijn om dit vol te houden op lange termijn.


Een volgende luik waarop gewerkt wordt is het mentaal-emotionele luik. Werken op dit luik is vaak moeilijker en ook minder ‘praktisch’, waardoor er soms weerstand kan zijn. Het is echter heel belangrijk om ook deze factoren te gaan aankijken en aanpakken, om blijvende resultaten te krijgen. Werken op het mentaal-emotionele luik geeft ons inzicht in onder andere:

  • Eten als coping strategie bij bijvoorbeeld stress, verdriet, verveling, vermijding, …

  • Restrictieve gedachtes en gedrag rond voeding en zelfbeeld

  • Destructieve gedachtes en gedrag rond voeding en zelfbeeld

  • Aangeleerde gewoontes

Naast het bieden van inzichten wordt ook gewerkt aan het aanleren van andere coping strategieën, focussen op positieve ervaringen, gedrag en gedachtes, het aanleren van constructieve gedachtes en gedrag en tegelijk ook afstand creëren van de destructieve en restrictieve gedachtes en gedrag, het aanpakken van de oorsprong van hardnekkige gewoontes, enz.


Vervolgens is er ook een derde luik dat aandacht verdient en waar we tijdens de sessies vooral inzichten in proberen krijgen. Dit luik, het externe luik, omvat factoren waar we zelf weinig invloed op hebben. Dit gaat onder meer over het gebruik van medicatie, hormonale schommelingen, moeilijkheden in de context zoals financiële of materiële beperkingen, mentale en fysieke beperkingen, enzovoort. Op dit luik is een bepaalde vorm van acceptatie noodzakelijk, hetgeen vaak moeilijk is en weerstand oproept. We gaan hier

inzetten op het creëren van een milde blik voor onszelf.


16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page